Hvad er NEO?

NEO behandling er en energibehandling målt i frekvens der har til formål at bringe kroppens celler på et naturlige energiniveau. 

Vi kan tilføre ENERGI til vores celler

Det er afgørende for vores sundhed og helbred både fysisk, psykisk og mentalt at vores celler vanemæssigt ligger i deres naturlige energiniveau som fra naturens side er mellem 60-80Mhz. Målt i frekvens. Når du har din naturlige energibalance i kroppens celler hjælper du dit immunforsvar til at opretholde en sund og energisk tilstand i din krop.

Hvorfor er NEO vigtigt?

At have den naturlige energibalance i kroppens celler skaber det bedste grundlag for en optimeret sundhedstilstand, som gør dig mere modstandsdygtig over for de ting din krop og dit sind møder i tilværelsen. Ved at skabe et højfrekvent, naturligt energi miljø i dine celler fjerner du livsvilkårene for bakterier, virus og værre ting. Det er derfor at NEO er vigtigt for dig som vil holde dig sund og langtidsholdbar, forbedre din restitution og perfomance efter træning og hårdt arbejde.

 

Hvad påvirker vores cellefrekvens, det handler om miljø & omgivelser 

Det er egentlig simpelt for alt det vi ved der er godt for os er også godt for vores cellefrekvens. Det miljø og de omgivelser vi skaber for vores celler er med til at skabe de vaner som cellerne adapterer til. Gode ting som motion, god søvn, glade tanker, “levende” mad, meditation og at være noget for andre, bare for at nævne nogle ting, er med til at påvirke cellernes energiniveau positivt. 

Det Naturlige vs. Det Kunstige

Vi har i vores samfund og levevis i dag bevæget os længere og længere væk fra hvad der fra naturens side er tiltænkt. Alle de ting vi i dag ved er “dårlige” for os fx. rygning, alkohol, for lidt motion, for meget stress, forstyrrelser fra wifi, mobiltlf og fjernsyn, forarbejdet mad og for lidt natur er alt sammen med til at påvirke vores cellers naturlige energiniveau i negativ retning. NEO behandlingen formår at føre kroppens celler tilbage til deres naturlige energiniveau, og her ligger NEO konceptets eksistensberettigelse. 

Blodgennemstrømning øges ubelastet = øget restitution og mindre inflammation

Når du sidder i NEO konceptet og får en NEO behandling har vi med et Gausemeter målt at blodgennemstrømningen i årene øges med op til 4 gange. Blodet sørger for at føre ilt rundt i kroppen og affaldsstoffer væk, og dermed er NEO den optimale udrensningsbehandling – naturligt skabt! Af vand. Det er blandt andet pga. Den øget blodgennemstrømning at vores klienter oplever NEO behandlings effekt på restitutionsevnen.

NEO konceptet har indtil videre hjulpet vores klienter med:

 • Færre muskel- og ledsmerter
 • Hurtigere opheling af overbelastningsskader
 • Øget restitution efter fysisk aktivitet og intenst arbejde
 • Mindre inflammation
 • Mindre behov for medicinering herunder smertestillende & gigtmedicin
 • Færre bivirkninger ved kemobehandling
 • Optimeret immunforsvar
 • Regulering af blodsukker (type1+2)
 • Øget energiniveau
 • Større oplevelse af indre ro
 • Større overskud til at håndtere hverdagen
 • Bedre søvn
 • Øget livskvalitet
 • Inkontinens & rejsningsproblemer
 • Optimeret hørelse og balance
 • Reducering af synsforstyrrelser
 • Reducering af stress både psykisk og fysisk
 • Optimering af hormonbalance 
 • Optimeret fordøjelse
 • Færre bivirkninger ved ME – Kronisk træthedssyndrom
 • Færre bivirkninger ved Fibromyalgi

Evt. efterreaktioner af NEO behandling: 

 • Emotionelle reaktioner
 • Kuldefornemmelse
 • Øget tissetrang
 • Let ømhed i kroppen
 • Let hovedpine
 • Tørre øjne og mund
 • Frekvensbehandlingen kan opleves som et tryk i brystkassen
 • Trykken for panden
 • Snurren og sitren i kroppen
 • Træthedsfornemmelse bagefter

Hvem skal IKKE modtage NEO behandling:

 • Gravide

Disclaimer – NEO koncept

Vi gør opmærksom på at NEO behandlingen foregår på eget ansvar og det er altid klientens ansvar at gøre os opmærksom på særlige omstændigheder så der i disse tilfælde vurderes om behandling er hensigtsmæssig, og vi i disse tilfælde kan henvise til andre behandlingsformer.

Resultater kan variere fra person til person ligesom antallet af behandlinger og evt. behandlingsresistens vil være individuelt, selvom gode resultater og forløb er normale hos os. Oplevelsen efter NEO behandling vil ligeledes variere og det er klientens ansvar at samarbejde med House of Natural Balance under behandlingsforløbet da det kun er klienten selv som kan mærke sin krop indefra og er forpligtet til at sige til og fra.

Det er obligatorisk at oplyse at der ingen garanti er for at NEO behandling vil hjælpe dig, og vi hos House of Natural Balance gør meget ud af at fortælle at NEO behandling ikke på nogen måde skal stå i stedet for behandling anbefalet af din egen læge eller tilknyttet sundhedsprofessionelle. NEO behandling er et supplement til de etablerede behandlingsformer ligesom vi ikke kan love nogen form for bedring af lægelige sygdomme og lidelser.

Vi samarbejder meget gerne med egen læge/tilknyttet sundhedsprofessionelle i tilfælde hvor dette vil være relevant.

Det er også vigtigt for House of Natural Balance at gøre klart at vi kun anbefaler NEO behandling til dem vi fagligt vurderer har gavn af behandlingen, ligesom vi i tilfælde hvor det er nødvendigt henviser videre til størst gavn for dig. 

House of Natural Balance er ikke ansvarlig ift. udvikling af NEO anlægget, ligesom alle rettigheder til NEO anlægget er ejet af producenten.

Pris

1 behandling: 500kr.

5-turskort: 2250kr

10-turskort: 4000kr.

Book nu